Đọc đi nè ku ơi

ku oi, đọc xong cái nè thì xóa đi nhé.

Muốn viết blog:

1. Vào My blog

2.Fía dưới dòng My blog: nháy đúp vào Compose blog entry, xuất hiện:

– Entry title: Mi xóa chữ Entry for September 01, 2007 –> thay vào title mà mi muốn viết

– Browse… –> if muốn post ảnh lên (n chỉ post dc 1 cái thôi)

– Entry Content: viết content j thì cũng tùy u

– Nháy vào Show options –> Highlight this blog entry

3. Khi đã viết xong:

– Post this Entry. Khi đấy sẽ dc bài viết hoàn chỉnh. Mi nhìn fần cuối cùng of bài, xhiện:

Thursday August 30, 2007 – 05:13pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 2 Comments

– If mi muốn sửa chữa j thì vào: Edit —> Save

– If muốn xóa thì Delete

– Còn khi đọc bài of bạn bè, thích nhận xét j thì nháy vào Comment, or tự comment bài of mình too dc.

Đấy là khi post bài trong blog. OK? Muốn hỏi j thì bảo i nhé

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: