H thì muốn gì?

Người ta thì muốn ở gần bố gần mẹ.
Muốn đi làm gần nhà.
Muốn ở gần anh chị e.

H thì muốn gì?
Muốn ở riêng hả?
Sướng k muốn, muốn khổ chứ gì?

Advertisements

One Response to “H thì muốn gì?”

  1. Dieu Hien Says:

    hehe, đgn vậy, sướng k mn lại mn khổ :((
    tao đang mong l suốt ngy đc ở nh đy =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: