Và cơn gió mang mùa đông tới!

Thi gian qua mà chưa thy gì khi sc. Cũng k thy gì thay đi.


M
c bnh thích mua sm nhưng li ghét phi vt bt c th gì đi. Yêu thích s khi đu nhưng li ghét s kết thúc. Thích nhng cái kết tht có hu, ghét nhng cái kết lng lơ. Yêu trt t nhưng ghét phi lau dn.

Mi ngày ca nó có gì đ nói, đ nh?

Ngày ngày “trôi qua trong bình yên không vn vương lo toan mun phin”?

Nhng thay đi ca bn bè xung quanh nó cũng nh hưởng ti suy nghĩ và cm nhn ca nó. Trong vui có bun và ngược li. Bun vì khi mình cn h li k có mt ngay được. Vui vì h tìm được mt na ca mình.

Nhiu lúc cm giác ht hơi, tut tay và mt đi mt cái gì đó. Nhưng nó là vy nó k níu gi, vì nó thích mi th t nhiên. Trong đu nó hay có nhng suy nghĩ d hơi kiu như “ch phi ca mình c làm gì”.

Nó đang đi “cơn gió mang mùa đông ti”.

Nó ch nhng thay đi trong bn thân con người nó. Ch nhng cái hn ngày đông. Mà trong đó có nhng cái hn nó biết k bao h thc hin được. Nhưng nó cũng thích cm giác hi hp khi ch đi cái gì đó.

Nó sôi đng nhưng nhiu lúc cũng lng thinh. Nó mun nói nhưng li k biết bt đu t đâu. Bt đu như thế nào? Nó thy an toàn khi k l cho nhng người xa l h chng biết nó là ai. Nó k, h lng nghe, h cho ý kiến như vy là quá tt đi vi nó.

Nói thế thôi ch cũng có người nó tìm đến đ kêu gào, đ tuôn bc bi. Để nói những câu chẳng đâu với đâu. Không hiu nhng người đó có thy nó b m đu hay k nh? Có thấy bị nó làm phiền k nhỉ?

Ngi mà nghĩ, nm mà nghĩ nó thy nó tht xu xa. Nó có tt đp gì cho cam? Vy mà c lên án người khác? Xu tính, xu nết, chả được việc gì?

Kệ, mồm sinh ra để nói. Mà đã tức thì phải nói đúng k nào? (Tự bênh mình tý. Cũng hỏi có ai như nó, có ai dám nói như nó? Ặc, ặc đanh đá khiếp)

Bắt tay làm đi thôi. Everything’s fine in the morning!

One Response to “Và cơn gió mang mùa đông tới!”

  1. absoluted love Says:

    c vẻ cậu cũng hay suy tư nhỉ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: