Lang thang…

Hum nay hà nội có mưa, mưa lất phất thôi ah nhưng cũng đủ làm ướt áo.

Lòng người cũng k bình lặng mặc dù trời có vẻ mát mẻ pà con ah.

Lang thang với 2 cô bạn suốt chiều, chả có nhu cầu mua sắm, chỉ ăn với cưỡi trên con ngựa sắt thôi. Mà đã kẹp 3 rồi vẫn còn mũ bảo hiểm đàng hoàng nhá. Bọn e hơi bị tuân thủ luật lệ giao thông ý.

Đã đổi con điện thoại mới rồi. Đang hý hửng tý chút.

Hehe, cuối cùng đã nói chuyện được, đã nhìn được mẹt. Đỡ sốt ruột hơn roài.

3 Responses to “Lang thang…”

  1. Ouranos Says:

    Hic hic, dạo ny từ ngữ kh đọc w. “Mẹt” l mặt :))

  2. absoluted love Says:

    Hay!

  3. Piccolo Saxo Says:

    oh, trời mưa ah, sao lc tao ở ngoi đường c thấy bị ướt đu nhỉ :d. my dạo ny đi tt thế cn j, hẹn h dek lc no dc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: